Konsultacije 1:1

U jogi kažemo da je za evoluciju individue bitna neophodnost unutrašnjeg iskustva, ne ograničeno znanje već oživotvoreno iskustvo. Danas svi praktikuju jogu, u svim delovima sveta, ali čini se da nema mnogo promene u svesti. Da li je greška u samoj jogi – ne – jer se može dokazati na puno primera da joga radi svoje – problem je u pristupu, u načinu na koji vežbamo sadhanu – ˝malo ovo, malo ono, kad ja to hoću˝.

Joga je psihološki pristup koji ima za cilj da radikalno promeni svest i da dovede do stanja neuslovljenog i nepomućenog mira, slobode i blaženstva.  Još je i Ajnštajn rekao ˝Ne možemo rešiti isti problem sa istim umom koji je kreirao taj problem˝. Danas nam je potrebna promena percepcije, načina gledanja na stvari i razmišljanja. Ovo se zove joga darshana – proces uviđanja putem joge.

Joga je proces gledanja unutra i opuštanja toka misli. Kada se umiri um, vi ste u stanju da mislite i rešavate probleme svog življenja sa apsolutnim mirom i potpuno svesno – to je joga.

Put ka postajanju onog što zaista jesmo predstavlja put iz nižeg uma ka višem umu, ka spoznaji i dubokoj mudrosti koja postoji u svakom od nas.  Um je konstantna promena, ali ispod te promene mi smo onaj mirni centar. Osnovni cilj i smisao lične joga prakse je da se utemeljimo u tom centru, da živimo iz tog centra.