Tradicija

Ukratko o Yogi

Sri Rshi Patanjali

Sri Adi Sankaracharya

Sri T. Krishnamacharya

B.K.S. Iyengar

Paramahamsa Swami Sivananda Saraswati

Paramahamsa Swami Satyananda Saraswati

Sri Ramakrishna Paramhamsa

Swami Vivekananda

Sri Aurobindo

Sri Ramana Maharshi

Sri Nisargadatta Maharaj

Osho

YOGA

Joga je drevna nauka i metoda samorealizacije, koja između ostalog, podrazumeva i upotrebu tehnika: fizičkih položaja (Asana), vežbi kontrole prane (energije) putem disanja (Pranajama), vežbi unutrašnje pažnje povlačenjem uma iz čula i njihove konstantne okrenutosti ka spoljašnjem svetu (Pratjahara), vežbi koncentracije (Dharana), meditacije (Dhjana) i konačno samorealizacije (Samadhi). Drevna znanja o jogi, koja se mogu naći u Vedama, Upanišadama i drugim starim, izvornim spisima uobličio je i sistematizovao veliki mudrac i jogi Patanđali u svom poznatom spisu „Joga Sutra“. Zbog svoje dokazane delotvornosti na svim nivoima ljudskog života i zdravlja, joga postaje veoma važna u zdravstvenoj preventivi, kao i rehabilitaciji. Prisutna je i u psihoterapeutskim metodama, kao vid relaksacionih vežbi, ali i kao samostalni terapeutski metod. Koristi se i kao sredstvo za postizanje vrhunskih rezultata u sportu i umetnosti. Joga podstiče fizičko zdravlje, normalizuje aktivnosti fizioloških sistema, pomaže u uspostaljanju emocionalne ravnoteže, podstiče kreativno izražavanje, jača stvaranje oslonca u sebi usmeravajući pojedinca ka otkrivanju unutrašnjih potencijala koji ga povezuju sa istinom i smislom.

Nema sumnje da je joga svojim tehnikama u stanju da nam život učini prijatnijim. Pomoću joga položaja (asana) u stanju smo da otklonimo stres i tenziju nagomilanu u telu. Pravilnim, svesnim izvođenjem položaja, sa kontinuiranom pažnjom na poseban način disanja (lagan, dubok, produžen, što sporiji) i sa dužim zadržavanjem u položajima, uspevamo da zgrčene i bolne mišiće oslobodimo tenzije. Povećana cirkulacija u telu, ne samo da revitalizuje pojedine organe i mišiće, već odnosi sve nagomilane nečistoće i otrove kao nus-pojave metaboličkih funkcija organizma. Tehnike disanja obnavljaju pluća, pospešuju razmenu gasova, obogaćuju krv, a samim tim i svaku ćeliju u organizmu. Jednostavno pomoću joge mi vremenom postajemo bolji. Praktikovanje joge čini da vežbači izgledaju mlađe, lepše i svežije. Osnovni joga pokreti i uvođenje u asane će proizvesti unutrašnji mir i bolje zdravlje kod vežbača.
 

​Wabi Sabi je način života. Wabi označava umerenost, svesnost, tišinu i mir. Sabi označava lepotu, spokoj i vedrinu koji dolaze s godinama, prolaznost stvari i vremena. Zajedno nas pozivaju da se izbacimo iz stanja perfekcije i naučimo kako da cenimo jednostavnost, neuslovljenu lepotu i da prihvatimo stvari takve kakve jesu. Sve što je potrebno je živeti u sadašnjosti. Kada živite u sadašnjosti, lakše dobijate najbolje od svog života. Ukoliko provodite suviše vremena razmišljajući o prošlosti ili budućnosti, to vas udaljava od učestvovanja u životu. Wabi Sabi stil života može vam pomoći da prepoznate ovakve trenutke, da se otrgnete beskorisnim mislima, i vratite se u “ovde i sada“ a joga nam pomaže da razvijemo svesnost, upoznamo svoje telo, misli i emocije, i time razvijemo osećaj za sadašnji trenutak koji nikad ne prestaje.

Wabi Sabi, kao yin i yang, kao shiva i shakti, kao ha i tha nalaze se svuda oko nas. Predstavljaju suprotnosti ali su ustvari nerazdvojivi. Prihvatanjem dualnosti, spajanjem nespojivog, prihvatanjem različitosti postajemo jedno, integrišemo ta dva dela sebe. Naš stil joge jeste mešavina obe stvari – Yin ili Tha što podrazumeva serije dužeg zadržavanja položaja kako bismo povećali dejstvo na meridijane i na organe u telu, a sve to opet kombinujemo sa Yang ili Ha praksom što podrazumeva dinamično izvođenje položaja kojim budimo i podižemo energiju u čitavom telu. Ova praksa osnažuje, kako fizičko, tako i naše mentalno i energetsko telo a emotivno se otvaramo i pripremamo za dublje i potpuno istraživanje, istraživanje iznutra.

Wabi Sabi Joga nas uči da se fokusiramo na svoje telo i dah i ne lutamo mnogo za bespotrebnim stvarima i stresnim mislima. Disanje se ovde javlja kao ključ. Wabi Sabi Yoga nas uči da živimo u sadašnjem trenutku.

Wabi Sabi Yoga radi sa ljudima svih generacija i profila.  Wabi Sabi je poklon vremena! Poklonite ga sebi vežbajući jogu sa nama.

Po Zen tradiciji Wabi Sabi učenje se nikada ne završava.

 

Neki od Wabi Sabi principa:

  • Živeti u sadašnjem trenutku
  • Jednostavnost 
  • Intuicija
  • Prihvatanje
  • Jedinstvo
  • Asimetrija
  • Prirodnost
  • Smirenost
  • Nevezivanje
  • Sve je promenljivo, sve se menja